Revitalizace přírodní památky Bílá hora – Revitalization of Bílá hora nature heritage site

Pro regeneraci Bílé hory, která je přírodním územím evropského významu, jsem zvolil neinvazivní přístup, respektující jeho stabilizovaný a přirozeně se vyvíjející charakter. Soustředil jsem se proto především na obnovu jeho devastovaných ploch a zachování stávající spletitosti vyšlapaných cest. Jako velký příznivce běhání jsem na Bílé hoře navrhl i nový běžecký off–road okruh o délce 1km.

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

Na místě památníku dělnickému hnutí a stávkujícím dělníkům brněnských textilek jsem vytvořil zpevněnou rovinu ze zhutněného mlatu, zakončenou terasou s panoramatickým výhledem na Brno lehké ocelové konstrukce s dřevěnou palubou.

Mnou vytvořený architektonický návrh byl ve veřejné soutěži dne 22. června 2012 oceněn 3. místem. Radnice městské části Brno Židenice dále uvažuje o zahrnutí některých myšlenek studie do chystaného projektu revitalizace, financovaného z dotací EU dle nového systému dotací od roku 2014.

Citace :
NESIBA, Jiří. Veřejné vyhlášení soutěže na Bílou horu. Židenický zpravodaj [online, s.6-7]. 2012, č. 7/8 [cit. 11. července 2012]. Zpravodaj ve formátu PDF.

In this architectural proposal I have taken a non-invasive approach to the regeneration of this natural area of European importance – Bila hora. My solution focuses on the recovery of devastated areas, while maintaining the existing complexities of beaten paths but also proposes a new path – a 1km long off-road running circuit.

In the place of a memorial to the movement of striking Brno textile workers I choose to create a flattened surface of compacted threshing floor, ending with a terrace of lightweight steel structure with a wooden deck offering panoramic views of Brno.

The proposal was awarded a 3rd prize in a public tender on June 22, 2012. The City Hall of Brno Zidenice is now considering the inclusion of some of the ideas in the forthcoming revitalization project, funded by EU grants under the new system of subsidies from 2014.

Citation in Newsletter :
Zidenicky zpravodaj 7/8, 2012 pages 6-7, PDF.

Advertisement